Ik wil iets bestellen

MultiMedi BV
Bospad 5A
BE-2450 Meerhout
T: +32 (0)14 30 39 98
F: +32 (0)14 30 39 99
info@multimedi.com
sales@multimedi.com
orders@multimedi.com
Skip Navigation Links

vetmetersVetmeters

 Skip Navigation Links

Personenweegschalen met lichaamsvetmeter 

Is lichaamsvet eigenlijk wel meetbaar?

Het antwoord op deze vraag moet strikt genomen eigenlijk "neen" luiden. Dat wil zeggen, niet bij levende personen. Er is slechts één (directe) methode om lichaamsvet 100% nauwkeurig vast te stellen, en dat is door middel van autopsie (lijkschouwing). Daarom zijn wetenschappers sinds het begin van deze eeuw op zoek gegaan naar meer bruikbare (zogenaamde indirecte) methoden. Deze methoden zullen altijd een meer of minder goede schatting zijn van de werkelijkheid, omdat het lichaamsvet tot op heden niet van buitenaf direct kan worden gemeten.

De handelingen, die bij een indirecte methode worden verricht om het lichaamsvet bij benadering te bepalen, worden gemakshalve toch meestal "meten" genoemd. Er zijn in de loop der tijd verschillende methoden ontwikkeld om het lichaamsvet te meten. Elders op deze website kunt u een overzicht bekijken van de belangrijkste methoden.

Twee methoden worden tot op heden wereldwijd door wetenschappers erkend als de meest nauwkeurige, n.l. de onderwaterweging en de DEXA-methode (Dual Energy X-ray Absorptiometry). Deze beide methoden zijn echter extreem duur (door de zeer dure apparatuur en het benodigd gekwalificeerd personeel), zijn behoorlijk belastend voor de te meten persoon (geen watervrees, c.q. langere tijd niet bewegen) en nemen per meting gemiddeld zo'n half uur tijd in beslag! Om deze redenen zullen deze methoden nooit algemeen toegepast kunnen worden, maar worden ze alleen in speciale klinieken voor gezondheidsonderzoek gebruikt.

tanita Vetmeting volgens de BIA-methode Een andere, heel wat eenvoudiger methode is de BIA-methode (Bio-elektrische Impedantie Analyse), die de elektrische weerstand (impedantie) van het lichaam meet en daardoor het volume van het lichaamsvet berekent. De BIA-methode kent twee varianten. De eerste is de traditionele, waarbij de te meten persoon op een bank ligt en enkel op de pols elektroden worden geplaatst. Eerst wordt op de huid op de plaats van de elektroden een speciale gel aangebracht. Als de elektroden zijn bevestigd kan de meting worden uitgevoerd. Handmatig moeten vooraf de persoonlijke gegevens worden ingevoerd in het apparaat, zoals gewicht, geslacht en lichaamslengte.
   
vetmeters De tweede variant is de BIA-methode van Tanita, waarvan de meetprincipes gelijk zijn aan die van de traditionele BIA-methode. De Tanita BIA-methode is echter de meest eenvoudige en snelste van alle huidige methoden en geeft het minste ongemak. Als de te meten persoon met blote voeten op de voetelektroden van het weegplateau gaat staan, wordt er een niet voelbaar en ongevaarlijk zwakstroomsignaal door het lichaam gestuurd. Vet biedt een hoge weerstand aan zo'n elektrisch signaal, terwijl bijvoorbeeld lichaamsvocht en spiermassa het signaal daarentegen gemakkelijker geleiden. Ook hier wordt vooraf de lichaamslengte en het geslacht ingegeven en kan de gemeten weerstand samen met de persoonlijke gegevens in een formule worden bewerkt, met als resultaat het vetaandeel in procenten van het totale gewicht van de gemeten persoon. De Tanita rekent dit direct na de meting razendsnel uit, zodat het na enkele seconden in het display kan worden aflezen. Gemakkelijker en sneller is eigenlijk niet mogelijk, terwijl het meetresultaat altijd reproduceerbaar is! Dat wil zeggen, dat bij meerdere keren direct na elkaar meten men steeds vrijwel dezelfde waarde als uitkomst zal krijgen!

Lichaamsvet meten, met Tanita nu zo simpel als wegen! Iemand die zwaar lijkt te zijn hoeft nog niet te veel lichaamsvet te hebben en iemand met een schijnbaar normaal gewicht kan toch te veel vet meedragen. Een Tanita weegschaal vertelt u direct veel meer over uw conditie dan alleen uw gewicht, namelijk uw vetpercentage, waartoe een gewone weegschaal niet in staat is. Het meten van het lichaamsvet is altijd een meer of minder omslachtig karwei geweest, welke methode er ook werd toegepast. Neem bijvoorbeeld de huidplooimeting: niet echt prettig om te ondergaan en de nauwkeurigheid is nogal variabel. Daarom heeft Tanita de TBF Lichaamsvetmeter ontwikkeld, die in diverse professionele en consumentenuitvoeringen leverbaar is. U kunt nu dus gewoon thuis uw gewicht en uw lichaamsvetpercentage binnen enkele seconden meten! Antwoord op veel gestelde vragen.Ga naar boven Te weten Bestelpagina
Verkoopsvoorwaarden De prijsvermelding gebeurt onder voorbehoud, onder meer voor drukfouten. GDPR / AVGPrimary Plus OK-jassen